Close

Shri A. V. Garaiya

98

Mamlatdar office, Lalpur

Email : mam-lalpur[at]gujarat[dot]gov[dot]in
Designation : Incharge Mamlatdar, Lalpur
Phone : 02895-272222