Close

Hospitals


Government Dental Hospital

Dental College, Himatnagar Road, Jamnagar


Phone : 02882550352


Guru Govind Sinh Government Hospital

GG Hospital, Pandit Nehru Marge, Jamnagar

Email : ms[dot]health[dot]jamnagar[at]gmail[dot]com
Phone : 0288-2661087


Oswal Trust Hospital

55 Digvijay Plot, Jamnagar - 361005


Phone : 0288-2566833


Samarpan General Hospital

Airport Rd, Shivam Park, Ajanta Society, Jamnagar, Gujarat 361006


Phone : 0288-2712729


Shree Gulabkunverba Ayurved Mahavidyalaya

Dhanvantri Mandir, Gujarat Ayurved University, Jamnagar- 361008.

Email : gacollege[at]ayurveduniversity[dot]com
Website Link : http://www.gacollege.in