Close

NGOs


Kasturba Stri Vikas Gruh

Vikas Gruh Road, JAMNAGAR - 361008.

Email : kasturbastrivikasgruh[at]yahoo[dot]co[dot]in
Phone : 0288-2751730
Website Link : http://www.kasturbastrivikasgruh.org


Navtanpuri Dham Khijda Mandir Trust

Khambhalia Gate, Jamnagar

Email : navtanpuri[at]krishnapranami[dot]org
Phone : 0288-2672829
Website Link : http://www.krishnapranami.org/


SHREE ANANDABAWA SEVA SANSTHA

Gopal Bhuvan, Limda Lane, Jamnagar - 361001

Email : info[at]anandabawa[dot]org
Phone : 0288-2550252
Website Link : http://www.anandabawa.org