Close

Shri N. P. Savaliya

aa

Prant Office, Lalpur

Email : po-lalpur-jam[at]gujarat[dot]gov[dot]in
Designation : Prant Officer, Lalpur
Phone : 02895272711