Close

ફોર્મ્સ

નાગરિક કેન્દ્રિત સેવાઓ ઓનલાઇન માટે –  https://www.digitalgujarat.gov.in

નાગરિક કેન્દ્રિત સેવાઓના ફોર્મ માટે –  https://www.digitalgujarat.gov.in/Citizen/CitizenService.aspx

જમીનના ફેરફાર અંગેના ફોર્મ  માટે  –  https://revenuedepartment.gujarat.gov.in/e-dhara-forms

Filter Form category wise

ફિલ્ટર

ફોર્મ્સ
શીર્ષક તારીખ વર્ણન સરનામું View / Download
રેશનકાર્ડમાં ફેરફારની અરજી (અન્ય તાલુકા જિલ્લામાં બદલવા) 24/08/2018 જુઓ (350 KB)
રેશનકાર્ડના સભ્યના પાલકની અરજી 24/08/2018 જુઓ (254 KB)
રેશનકાર્ડમાં ફેરફારની અરજી 24/08/2018 જુઓ (132 KB)
રેશનકાર્ડમાં નામ દાખલ કરવાની અરજી 24/08/2018 જુઓ (346 KB)
અલગ રેશનકાર્ડની અરજી 24/08/2018 જુઓ (137 KB)
ડુપ્લીકેટ રેશનકાર્ડની અરજી 24/08/2018 જુઓ (340 KB)
નવા રેશનકાર્ડની અરજી 23/08/2018 જુઓ (180 KB)