Close

કોણ કોણ છે

કોણ કોણ છે વિભાગો મુજબ ફિલ્ટર

ફિલ્ટર

કલેકટર કચેરી

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ ફોન સરનામું
શ્રી રવિ શંકર, આઇ.એ.એસ.કલેકટર અને જીલ્લા મેજીસ્ટ્રેટcollector-jam[at]gujarat[dot]gov[dot]in02882555869કલેકટર કચેરી, 1 લો માળ, જિલ્લા સેવા સદન, સરુ સેક્શન રોડ, જામનગર - 361002
શ્રી રાજેન્દ્ર વી. સરવૈયાનિવાસી અધિક કલેક્ટર - આરએસીrac-jam[at]guajarat[dot]gov[dot]in2882550284કલેકટર કચેરી, 1 લો માળ, જિલ્લા સેવા સદન, સરુ સેક્શન રોડ, જામનગર - 361002
સુશ્રી એચ.પી.જોશીઇ.ચા. ડેપ્યુટી.કલેક્ટર એમડીએમmdm-jam[at]gujarat[dot]gov[dot]in2882540738એમ.ડી.એમ બ્રાંચ, કલેકટર કચેરી, ૨ જો માળ, જિલ્લા સેવા સદન, સરુ સેક્શન રોડ, જામનગર - 361002
એન. એચ. મકવાણાજિલ્લા પુરવઠા અધિકારીdso-jam[at]gujarat[dot]gov[dot]in2882553897પુરવઠા શાખા, કલેકટર કચેરી, ૨ જો માળ, જિલ્લા સેવા સદન, સરુ સેક્શન રોડ, જામનગર - 361002
શ્રીમતી એમ.એમ.જોશીનાયબ જિલ્લા ચુંટણી અધિકારીeo-jam[at]gujarat[dot]gov[dot]in02882663681ચુંટણી બ્રાંચ, કલેકટર કચેરી, જિલ્લા સેવા સદન, સરુ સેક્શન રોડ, જામનગર - 361002
સુશ્રી આસ્થા ડાંગરપ્રાંત અધિકારી, જામનગર (શહેર),po-jamrural-jam[at]gujarat[dot]gov[dot]in2882555229પ્રાંત કચેરી જામનગર (શહેર), મહેસુલ સેવા સદન, સરૂ સેક્સન રોડ, જામનગર - 361002
શ્રી અક્ષય બુદાનિયાપ્રાંત અધિકારી, જામનગર (ગ્રામ્ય)po-jamrural-jam[at]gujarat[dot]gov[dot]in2882552130પ્રાંત કચેરી જામનગર જામનગર (ગ્રામ્ય), મહેસુલ સેવા સદન, સરૂ સેક્સન રોડ, જામનગર - 361002
સુશ્રી એચ.પી.જોશીપ્રાંત અધિકારી, ધ્રોલpo-dhrol-jam[at]gujarat[dot]gov[dot]in2897222411પ્રાંત કચેરી, જામનગર-રાજકોટ હાઇવે, ધ્રોલ
શ્રી એન. પી. સાવલીયાપ્રાંત અધિકારી, લાલપુરpo-lalpur-jam[at]gujarat[dot]gov[dot]in2895272711પ્રાંત કચેરી, લાલપુર

જામનગર મહાનગરપાલિકા

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ ફોન સરનામું
શ્રી સતીશ એ. પટેલ, આઇએએસકમિશનર - જે.એમ.સી.mcjamnagar[at]gmail[dot]com02882552321જામનગર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (જેએમસી), લાલ બંગલો, જામનગર - 361001

જીલ્લા પંચાયત

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ ફોન સરનામું
ડો. વિપિન ગર્ગ, આઇ.એ.એસ.જીલ્લા વિકાસ અધિકારીddo-jam[at]gujarat[dot]gov[dot]in2882553901જીલ્લા પંચાયત, ક્રિકેટ બંગલાની સામે, જામનગર - 361001

પોલીસ અધિક્ષક કચેરી

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ ફોન સરનામું
શ્રી દીપન ભદ્રન (આઈ.પી.એસ.)પોલીસ અધીક્ષકsp-jam[at]gujarat[dot]gov[dot]in2882554203પોલીસ અધિક્ષક્ની કચેરી, આયુર્વેદ યુનિવર્સિટીની સામે, જામનગર