Close

Shri Akshaya Budania

Prant Office - Jamnagar Rural, Mehsul Seva Sadan, Saru Section Road, Jamnagar - 361002

Email : po-jamrural-jam[at]gujarat[dot]gov[dot]in
Designation : Prant Officer, Jamnagar (Rural)
Phone : 2882555229